SYNovial

SYNovial

Představení vystihující muže, jak vnímají sami sebe a svoje tělo v současnosti.

Už od chlapeckého věku hraje v životě mužů zásadní roli jejich tělo. Způsob jak ho vnímájí, jaký k němu mají vztah, určuje jejich fyzickou identitu. I přes dar myšlení a řeči jsou emoce a zdraví člověka vyjadřovány skrz jeho tělo a slouží jako hlavní prostředek k sebevyjádření a interakci s okolním světem.

„Synovia“ (synoviální tekutina), je viskózní tekutina produkovaná synoviem, jejímž hlavním účelem je snížit tření chrupavek v kloubu při jeho pohybu a zajistit jeho správnou funkci.

 

Recenze:

"Být na úrovni doby a nejnovějších tendencí moderního umění je jistě významná kvalita, velmi často určující postoj nejen mladých umělců k tvorbě. Ne vždycky získává ze strany diváků jednoznačné pochopení, spíše naopak. V případě premiéry představení SYNovial to však byl ohlas tak bouřlivý, že by stálo za to, provést sociologický výzkum na téma, jaké publikum navštěvuje tento typ produkcí. …"

 

autor: Ladislava Petišková (divadelní teoretička a kritička)

Poslední tvorba

Hravost. Síla. Zábava = [PLAY] boyz Skotačíme na prknech světa